yabo国际新闻

历届诺贝尔文学奖获得者盘点 资料照片及作品(组图)

2020-09-07 20:53

历届诺贝尔文学奖获得者盘点 资料照片及作品涉及:2015诺贝尔文学奖获得者白俄罗斯斯维拉娜履历资料照片亨利克显克维支(1846~1916)波兰小说家。

历届诺贝尔文学奖获得者盘点 资料照片及作品(组图)

1905年作品《你去什么地方》获得诺贝尔文学奖。 上一页123456...